Category Archives: Uncategorized

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Nghe tên truyện đã lâu nhưng đêm qua mới đọc. Đầu tiên chỉ định đọc một chút rồi đi ngủ nhưng cuối cùng lại là đọc một mạch tới 5 giờ sáng, đến hết truyện. Đọc motif quả hơi có … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Nghe tên truyện đã lâu nhưng đêm qua mới đọc. Đầu tiên chỉ định đọc một chút rồi đi ngủ nhưng cuối cùng lại là đọc một mạch tới 5 giờ sáng, đến hết truyện. Đọc motif quả hơi có … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Hạ Lỗ Minh

Thật chẳng thể tưởng nổi là bài cảm nhận nhân vật đầu tiên ở đây lạ là về một nhân vật phụ đến thế. 🙂 Hạ Lỗ Minh là một nhân vật phụ trong Thịnh Thế Thanh Phong, truyện thứ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Hello world!

Tớ làm cái này hoàn toàn là vì bon chen chạy theo phong trào. Đang cố học để sử dụng cái này quen như dùng Livejournal.

Posted in Uncategorized | 1 Comment