Làm sao để hủ thích đi làm

Câu trả lời rất đơn giản. Ấy là tìm cho hủ một câu truyện đầy hint để theo dõi.

Ban đâu bằng việc xác định nhân vật, vai trò, và cốt truyện (nếu được). Tuy nhiên xác định cốt truyện ko hề đơn giản nên tốt nhất là dừng lại ở hint.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s