Tag Archives: cảm nhận

Quân túy trần hương

Mới đọc lại Quân túy trần hương – chắc là lần thứ 3. Không nhớ nổi đọc lần 1 là bao giờ, nhưng từ sau khi đọc thì khi nghĩ đến nam kỹ sẽ nghĩ đến Thượng Hương, và nếu … Continue reading

Posted in Review - cảm nhận | Tagged , , , | Leave a comment

Hạ Lỗ Minh

Thật chẳng thể tưởng nổi là bài cảm nhận nhân vật đầu tiên ở đây lạ là về một nhân vật phụ đến thế. 🙂 Hạ Lỗ Minh là một nhân vật phụ trong Thịnh Thế Thanh Phong, truyện thứ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment