Tag Archives: Nhĩ Nhã

Hạ Lỗ Minh

Thật chẳng thể tưởng nổi là bài cảm nhận nhân vật đầu tiên ở đây lạ là về một nhân vật phụ đến thế. 🙂 Hạ Lỗ Minh là một nhân vật phụ trong Thịnh Thế Thanh Phong, truyện thứ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment